Englamark


Englamark är en behandling som bygger på Minnesotamodellens principer och riktar sig till människor med någon form av kemiskt beroende.


Verksamheten erbjuder både behandling i öppenvård och behandling med boende, allt efter klientens individuella behov. Om man bor på Englamark innebär det att man har tillgång till personal dygnet runt.


Primärbehandlingen bedrivs under tre månader och innehåller sex-åtta timmars terapi varje dag, främst gruppterapi, men också föreläsningar, enskilda samtal samt introduktion i självhjälpsgrupper.


Verksamheten erbjuder program för anhöriga till den beroende samt nio månaders efterbehandling för missbrukaren med fri återfallsprevention vid behov.

Copyright © All Rights Reserved