Livtaget


Livtaget är en behandling som bygger på Minnesotamodellens principer och riktar sig till människor med någon form av kemiskt beroende.


Verksamheten erbjuder både behandling i öppenvård och behandling med boende, allt efter klientens individuella behov. Om man bor på Livtaget innebär det att man har tillgång till personal dygnet runt.


Primärbehandlingen bedrivs under åtta veckor och innehåller sex-åtta timmars terapi varje dag, främst gruppterapi, men också föreläsningar, enskilda samtal samt introduktion i självhjälpsgrupper.


Vid behov kan förlängd behandling bli aktuell, vilket innebär en fördjupning i 12-stegsprogrammet. Vidare erbjuder verksamheten program för anhöriga till den beroende samt ett års efterbehandling för missbrukaren med fri återfallsprevention vid behov.

Copyright © All Rights Reserved